Kobrat vs. Kauhajoki Karhu

Info

79 - 93

  • FT: 79 - 93
  • P1: 24 - 27
  • P2: 12 - 21
  • P3: 18 - 21
  • P4: 25 - 24