AE NEA Kifisia

Info

AE NEA Kifisia

Address

Fragopolou 32

E-mail
www.aenkbc.gr

Zirinio Hall

Capacity:
950
Surface:
parquet flooring