Zvezda

Info

Zvezda

Address

Moscovskaya st.47

Phone
+7 (495) 2874446
Fax
+7 (495) 5977444
E-mail
nikkav@bk.ru

Sport hall Zvezda

Address:
Moscovskaya st. 47
City:
Zvenigorod
Phone:
+7 (495) 9920006
Fax:
+7 (495) 9920006
Capacity:
2000
Surface:
parquet flooring