Yarmouk vs. Al Arabi

Info

1 - 2

  • FT: 1 - 2
  • Venue:
    Ali Al-Salem Al-Sabah Stadium (Al Farwaniyah (Ardiyah))