Yarmouk vs. Al Sahel

Info

1 - 3

  • FT: 1 - 3
  • Venue:
    Ali Al-Salem Al-Sabah Stadium (Al Farwaniyah (Ardiyah))