KB Stars vs. Asan Wooricard Hansae

Info

  • FT: 3 - 0
  • P1: 25 - 23
  • P2: 25 - 22
  • P3: 25 - 17